БЕЗЗБИТКОВІСТЬ — МОРФЕМІКА

беззбитко́вість — без+з/би/т+к+о́в+ість

без — префікс.
з — префікс.
би — корінь.
т — суфікс.
к — суфікс.
ов — суфікс.
ість — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.