БАТЬ — МОРФЕМІКА

бать — корінь

Приклади слів із коренем «бать»

Слово Морфемна структура
ба́тьківський /ба́ть/к+ів+ськ*ий
ба́тьківщи́на /ба́ть/к+ів+щи́н*а
батьки́ /бать/к*и́
батькі́вство /бать/к+і́в+ств*о
по-ба́тьківськи по-/ба́ть/к+ів+ськ+и
по-ба́тьківському по-/ба́ть/к+ів+ськ+ому
поба́тькові по/ба́ть/к*ові
праба́тьківський пра/ба́ть/к+ів+ськ*ий
праба́тьківщина пра/ба́ть/к+ів+щин*а
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.