АJ — МОРФЕМІКА

аj — суфікс

Значення суфікса «аj»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
Наслідок (продукт, результат) дії.
Рослина.
молоча́євий
Предмет, об’єкт.
Приклади слів із суфіксом «аj»

Слово Морфемна структура
алгебраї́ст /алгебр/аj+і́ст
алгебраї́чний /алгебр/аj+і́чн*ий
алгебраї́чно /алгебр/аj+і́чн+о
відзвича́їти від+з/вич/а́j+і+ти
глитая́ка /глит/аj+а́к*а
глитає́нко /глит/аj+е́нк*о
звичає́вий з/вич/аj+е́в*ий
звичає́вість з/вич/аj+е́в+ість
кокаї́н /кок/аj+і́н
кокаї́новий /кок/аj+і́н+ов*ий
кокаїні́зм /кок/аj+ін+і́зм
кокаїні́ст /кок/аj+ін+і́ст
кокаїні́стка /кок/аj+ін+і́ст+к*а
лушпа́єчка /лушп/а́j+еч+к*а
молоча́євий /молоч/а́j+ев*ий
непризвича́єний не+при+з/вич/а́j+ен*ий
обшахра́їти об/шахр/а́j+і+ти
озвича́їтися о+з/вич/а́j+і+ти+ся
попризвича́юватися по+при+з/вич/а́j+ува+ти+ся
пошахраюва́ти по/шахр/аj+ува́+ти
призвича́ювання при+з/вич/а́j+ува+нн*я
призвича́ювати при+з/вич/а́j+ува+ти
призвича́юватися при+з/вич/а́j+ува+ти+ся
призвича́єно при+з/вич/а́j+ен+о
призвича́ївшись при+з/вич/а́j+і+вш+и+сь
призвича́їти при+з/вич/а́j+і+ти
призвича́їтися при+з/вич/а́j+і+ти+ся
проза́їк /проз/а́j+ік
прозаї́зм /проз/аj+і́зм
прозаї́чний /проз/аj+і́ч+н*ий
прозаї́чно /проз/аj+і́ч+н+о
прозаї́чність /проз/аj+і́ч+н+ість
розшахраюва́тися роз/шахр/аj+ува́+ти+ся
узвича́єний у+з/вич/а́j+ен*ий
узвича́їти у+з/вич/а́j+і+ти
чуба́єчка /чуб/а́j+еч+к*а
чуга́їна /чуг/а́j+ін*а
чуга́їнка /чуг/а́j+ін+к*а
шахраюва́ння /шахр/аj+ува́+нн*я
шахраюва́ти /шахр/аj+ува́+ти
шахраюва́тий /шахр/аj+ува́т*ий
шахраюва́то /шахр/аj+ува́т+о
шахраюва́тість /шахр/аj+ува́т+ість


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.