АЩ — МОРФЕМІКА

ащ — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ащ»

Слово Морфемна структура
зледащі́лий з/лед/ащ+і́+л*ий
леда́щий /лед/а́щ*ий
леда́що /лед/а́щ*о
ледащи́ця /лед/ащ+и́ц*я
ледащува́тий /лед/ащ+ува́т*ий
ледащі́ти /лед/ащ+і́+ти
поледащі́ти по/лед/ащ+і́+ти
розледа́щитися роз/лед/а́щ+и+ти+ся

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.