АХ — МОРФЕМІКА

ах — суфікс

Значення суфікса «ах»

Прислівник.
поперва́х
Аугментативність (збільшення), згрубілість.
риба́ха
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
пта́х, пта́ха
Приклади слів із суфіксом «ах»

Слово Морфемна структура
бідола́х /бід/ол+а́х
бідола́ха /бід/ол+а́х*а
нетіпа́ха не/тіп/а́х*а
поперва́х по/перв/а́х
пта́х /пт/а́х
пта́ха /пт/а́х*а
птаха́рня /пт/ах+а́рн*я
птахівни́к /пт/ах+івни́к
птахівни́цтво /пт/ах+івни́ц+тв*о
птахівни́цький /пт/ах+івни́ць+к*ий
птахівни́ця /пт/ах+івни́ц*я
птахівни́чий /пт/ах+івни́ч*ий
риба́ха /риб/а́х*а
розума́ха /розум/а́х*а
сірома́ха /сір/ом+а́х*а

ах — закінчення (флексія)

Приклади слів із закінченням «ах»

Слово Морфемна структура
навшпи́ньках нав/шпи́нь/к*ах

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.