АСПАРАГІНОВА — МОРФЕМІКА

аспарагі́нова — /аспараг/і́н+ов*а

аспараг — корінь.
ін — суфікс.
ов — суфікс.
а — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.