АПРЕТ — МОРФЕМІКА

апрет — корінь

Приклади слів із коренем «апрет»

Слово Морфемна структура
апрету́рник /апрет/у́р+н+ик
апрету́рниця /апрет/у́р+н+иц*я

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.