АПЛАЦЕНТАРНІ — МОРФЕМІКА

аплацента́рні — а/плацент/а́рн*і

а — префікс.
плацент — корінь.
арн — суфікс.
і — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.