АНЕКСІОНІСТ — МОРФЕМІКА

анексіоні́ст — /анекс/і+он+і́ст

анекс — корінь.
і — суфікс.
он — суфікс.
іст — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.