АМІН — МОРФЕМІКА

амін — корінь

Приклади слів із коренем «амін»

Слово Морфемна структура
амінази́н /амін/аз+и́н
дезаміна́зи дез/амін/а́з*и

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.