АЗОТ — МОРФЕМІКА

азот — корінь

Приклади слів із коренем «азот»

Слово Морфемна структура
азотува́тися /азот/ува́+ти+ся

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.