АДВЕРБІАЛІЗОВАНИЙ — МОРФЕМІКА

адвербіалізо́ваний — ад/верб/і+ал+із+о́ва+н*ий

ад — префікс.
верб — корінь.
і — суфікс.
ал — суфікс.
із — суфікс.
ова — суфікс.
н — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.