АВІА — МОРФЕМІКА

авіа — корінь

Приклади слів із коренем «авіа»

Слово Морфемна структура
авіа́тика /авіа́/т+ик*а
авіа́тор /авіа́/т+ор
авіа́торський /авіа́/т+ор+ськ*ий
авіа́ція /авіа́/ц+іj*а
авіаці́йний /авіа/ц+і́й+н*ий
авіаці́йник /авіа/ц+і́й+н+ик


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.