АВТОМАТ — МОРФЕМІКА

автомат — корінь

Приклади слів із коренем «автомат»

Слово Морфемна структура
автоматизо́ваність /автомат/из+о́ва+н+ість
деавтоматиза́ція де/автомат/из+а́ціj*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.