РВ — МОРФЕМІКА

РВ — корінь

Приклади слів із коренем «РВ»

Слово Морфемна структура
віді́рвано віді́/рв/а+н+о
наді́рваність наді́/рв/а+н+ість
одірва́вшись оді/рв/а́+вш+и+сь
рва́ч /рв/а́+ч
рва́чко /рв/а́+ч+к+о
рвачки́й /рв/а+ч+к*и́й
рву́чко /рв/у́ч+к+о
рву́чкість /рв/у́ч+к+ість
рвучки́й /рв/уч+к*и́й

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.