ОВК — МОРФЕМІКА

ОВК — суфікс

Значення суфікса «ОВК»

Опредметнена дія.
Місце, приміщення.
розмино́вка
Предмет, об’єкт.
міто́вка
Приклади слів із суфіксом «ОВК»

Слово Морфемна структура
блокіро́вка /блок/ір+о́вк*а
міто́вка /міт/о́вк*а
розмино́вка роз/мин/о́вк*а
сідло́вка /сід/л+о́вк*а
чубро́вка /чуб/р+о́вк*а
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.