ВС — МОРФЕМІКА

ВС — корінь

Приклади слів із коренем «ВС»

Слово Морфемна структура
вся́к /вс/я́к
вся́чина /вс/я́ч+ин*а
назо́всім на+зо́/вс/*ім
передовсі́м передо/вс/*і́м
по-вся́кому по-/вс/я́к+ому

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.