ВЕС — МОРФЕМІКА

ВЕС — корінь

Приклади слів із коренем «ВЕС»

Слово Морфемна структура
обзавести́ся об+за/вес/ти́+ся
проізвести́ про+із/вес/ти́
ізвести́ із/вес/ти́
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.