АВК — МОРФЕМІКА

АВК — суфікс

Приклади слів із суфіксом «АВК»

Слово Морфемна структура
ди́мавка /ди́м/авк*а
но́гавки /но́г/авк*и

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.