До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням у називному відмінку однини, а також іменник мати.
7402
сло́ва знайдено
 • А́безь
 • А́льтмюль
 • а́льфа-радіоакти́вність
 • а́рність
 • А́страхань
 • а́томність
 • абіса́ль
 • абрази́вність
 • абсолю́тність
 • абстра́ктність
 • абстраго́ваність
 • абсу́рдність
 • авіамоде́ль
 • авіапо́дорож
 • авіапромисло́вість
 • авантю́рність