YAK — ЕТИМОЛОГІЯ

як «ссавець родини бичачих, Poephagus grunniens» (зоол.)

запозичене з тибетської мови за посередництвом російської і, можливо, англійської (англ. yak «як»)
тибет. (писемне) gyag «як (самець)» (лхаське já) виникло, мабуть, із первісного *gayág (пор. тибет. [γăjág]) через редукцію префіксального складу *ga- при кореневому (-)yag
Фонетичні та словотвірні варіанти

я́ковий
яча́ний
яча́чий
Етимологічні відповідники

Слово Мова
yak англійська
gyag «як (самець)» (писемне)(лхаське já) тибетська
*gayág (пор. тибет. [γăjág])(-)yag тибетська
γăjág тибетська
?


Джерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України