SPARE — ЕТИМОЛОГІЯ

шпарува́ти «бути ощадним»

запозичення з німецької мови;
н. sparen «складати (зокрема, гроші), заощаджувати, економити» (двн. sparēn, sparōn) споріднене з днн. sparon, дфриз. spariа, дангл. sparian, англ. spare, дісл. spara, далі з псл. sporъ, укр. спо́рий «швидкий, успішний», спори́ти «примножувати, сприяти»;
п. [szparować, śperować] «заощаджувати, бути скупим, нагромаджувати гроші», слц. [šporovat’] «заощаджувати»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

шпарівни́к «ощадлива людина»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
spare англійська
sparian давньоанглійська
sparēn давньоверхньонімецька
sparōn давньоверхньонімецька
spara давньоісландська
sparon давньонижньонімецька
spariа давньофризька
sparen «складати (зокрема, гроші), заощаджувати, економити» (двн. sparēn, sparōn) німецька
szparować «заощаджувати, бути скупим, нагромаджувати гроші» польська
śperować «заощаджувати, бути скупим, нагромаджувати гроші» польська
sporъ праслов’янська
šporovat' «заощаджувати» словацька
спо́рий «швидкий, успішний» українська
спори́ти «примножувати, сприяти» українська


шпарува́ти «розтягати краї полотна, щоб вони були рівними»

запозичення з німецької мови;
н. sperren «розставляти, розчепірювати, (широко) розкривати; перегороджувати, замикати, відрізати» є похідним від Sparren (двн. sparro) «кроква; колода, балка», спорідненого із снн. spare, гол. spar, сангл. sparre, англ. spar «кроква; шлагбаум», дісл. spar(r)i «кроква; колода, балка»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
spar «кроква; шлагбаум» англійська
spar голландська
sparro «кроква; колода, балка» давньоверхньонімецька
spar(r)i «кроква; колода, балка» давньоісландська
sperren «розставляти, розчепірювати, (широко) розкривати; перегороджувати, замикати, відрізати» німецька
Sparren німецька
sparre середньоанглійська
spare середньонижньонімецька

Джерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.