ҐАТУНОК — ЕТИМОЛОГІЯ

ґату́нок

бр- гату́нак «сорт»;
запозичення з польської мови;
n. gatunek «рід, вид; сорт» походить від нвн. Gáttung «тс.», з перетворенням суфікса -ung в -unek за зразком слів із суфіксом -ek (‹*-ъkъ) типу zamek (пор. також rachunek – нвн. Réchnung, kierunek – нвн. Kéhrung);
згодом укр. -унок (як і п. -unek) був застосований як власний словотворчий засіб (укр. (по)цілу́нок, п. sprawunek «(виконання справи) покупка»;
нвн. Gattung походить від gatten «з’єднувати, сполучати; сортувати», похідного від Gatte «чоловік, дружина (‹ взаємопов’язаний)», що виникло з свн. gegate «тс.», генетично пов’язаного з днн. gigado «подібний до когось», дангл. gegada «товариш» і утвореного з префікса ge- (‹пгерм. *ga‹іє. *go-), спорідненого з дінд. ja-, оск. се- (‹іє. *ge-), та основи gate, спорідненої з псл. godъ, укр. год;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ґатункува́ти «сортувати»
кгатунокъ (1656)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
гату́нак «сорт» білоруська
gegada «товариш» давньоанглійська
gate давньоанглійська
ja- давньоіндійська
gigado «подібний до когось» давньонижньонімецька
*go- індоєвропейська
-ung (‹*-ъkъ)(пор. також rachunek -- нвн. Réchnung, kierunek -- нвн. Kéhrung) німецька
Gáttung «тс.» нововерхньонімецька
Réchnung нововерхньонімецька
Kéhrung нововерхньонімецька
Gattung «з’єднувати, сполучати; сортувати» нововерхньонімецька
Gatte «чоловік, дружина (‹ взаємопов’язаний)» нововерхньонімецька
gatten нововерхньонімецька
gatunek «рід, вид; сорт» польська
-unek польська
-ek польська
zamek польська
rachunek польська
kierunek польська
sprawunek «(виконання справи) покупка» польська
*ga- прагерманська
*-ъkъ праслов’янська
godъ праслов’янська
gegate «тс.» середньоверхньнімецька
-унок (як і п. -unek)(укр. (по)цілу́нок українська
поцілу́нок українська
год українська
ge- (‹пгерм. *ga‹іє. *go-) ?
се- (‹іє. *ge-) ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.