ҐАЗДИНЯ — ЕТИМОЛОГІЯ

ґа́зда «господар»

запозичення з угорської мови;
уг. gazda «господар», у свою чергу, походить із слов’янських мов (‹слов. gospoda);
п. [gazda] «заможний господар», ч. діал. слц. gazda «господар», болг. діал. м. га́зда, схв. гȁзда «багатій», слн. gázda «господар»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

га́здати
газди́нити
газді́вство
газді́вський
газдува́ти
ґа́зда́
ґазди́нити
ґазди́ня
ґазді́вка «господарство»
ґаздівний
ґазді́вство
ґазді́вський
ґаздови́тий
ґаздува́ти
Етимологічні відповідники

Слово Мова
га́зда (діал.) болгарська
га́зда македонська
gazda «заможний господар» польська
gospoda праслов’янська
гȁзда «багатій» сербохорватська
gazda «господар» словацька
gázda «господар» словенська
gazda «господар» угорська
gazda «господар» (діал.) чеськаДжерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.