ІНТЕРВЕНЦІЯ — ЕТИМОЛОГІЯ

інтерве́нт

запозичення з німецької чи французької мови;
нім. Interventión, Intervént, фр. Intervention «втручання, посередництво» походять від пізньолат. interventio «несподіваний прихід, втручання», пов’язаного з дієсловом intervenio «входжу (між), приходжу, втручаюся», утвореним з префікса inter- «між-, серед» і дієслова venio «приходжу, прибуваю»;
р. болг. интерве́нт, бр. інтэрве́нт, п. interwenient, interwencja, ч. слц. interwent, вл. нл. interwencija, м. интервенција, схв. интервèнција, слн. intervéncija;
Фонетичні та словотвірні варіанти

інтервенціоні́ст
інтерве́нція
Етимологічні відповідники

Слово Мова
інтэрве́нт білоруська
интерве́нт болгарська
interwencija верхньолужицька
intervenio «входжу (між), приходжу, втручаюся» латинська
inter- «між-, серед» латинська
venio «приходжу, прибуваю» латинська
интервенција македонська
interwencija нижньолужицька
Interventión німецька
Intervént німецька
interventio «несподіваний прихід, втручання» пізньолатинська
interwenient польська
interwencja польська
интерве́нт російська
интервèнција сербохорватська
interwent словацька
intervéncija словенська
Intervention «втручання, посередництво» французька
interwent чеськаДжерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.