ІНОСЕ — ЕТИМОЛОГІЯ

іно́се «хай так, гаразд, згоден»

очевидно, результат злиття прислівника [іно́] «лише, тільки» і займенника се «це»;
розвиток значення неясний;
р. [и́но́сь] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ино́се
ино́си «тс.»
іно́сь
Етимологічні відповідники

Слово Мова
и́но́сь «тс.» російська
іно́ «лише, тільки» українська
се «це» українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України