ІНДЕ — ЕТИМОЛОГІЯ

і́нде «місцями, подекуди, в іншому місці»

псл. іnъ-de, утворене від іnъ «один, інший» за допомогою частки -de, як у псл. kъde (рос. где) «де»

Фонетичні та словотвірні варіанти

и́нде «інакше, іншим разом»
и́нде «то--то»
индеє́ва «дене-де»
и́ндеж «в інше місце»

Етимологічні відповідники

Слово Мова
іnъ-de праслов’янська
-de праслов’янська
kъde «де» (рос. где) праслов’янська

деі́нде

результат поєднання прислівників де та інде, що часто вживалися в мові поруч (у староросійській мові зустрічається й индѣ гдѣ)
можливо, поширеність словосполучення в українській мові підтримувалася вживаністю його в польській

Фонетичні та словотвірні варіанти

где
где (XVII ст.)
гдѣ

Етимологічні відповідники

Слово Мова
де ?
інде ?

и́нкуди «куди-небудь»

складне утворення з основ займенника [и́ний] і прислівника куди́, можливо, за аналогією до і́нде, і́нколи

Етимологічні відповідники

Слово Мова
и́ний українська
і́нде українська
і́нколи українська


Джерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України