ЯЛИНА — ЕТИМОЛОГІЯ

яли́на «Picea Dictr.» (бот.)

псл. *edla, *edlь;
пов’язується з іє. *edh-l- від *edh- «гострий» (Pokorny 289–290);
зіставляється з прус. addle «ялина», лит. ẽglė, [ãglė], лтс. egle, де -g- вторинне (Fortunatov AfSlPh 4, 586; Brückner KZ 46, 206–211), далі припускається спорідненість з ірл. aidlen «ялиця», лат. ebulus (‹ *edh-los), ebulum «бузина», гал. оdocos «тс.» (з алофонією і суфіксом -k-);
менш обґрунтоване пов’язання з гр. ἐλάτη (Machek ESJČ 220);
р. ель (бот.) «ялина», бр. ялі́на, п. jodła «ялиця; [ялина]», ч. jedle (жін. р.), ст. jedla «ялиця», слц. jedl’a «тс.», jedlina «ялицевий ліс; (рідк.) гілки з ялиці», вл. jědla «ялиця», нл. jedła «тс.», полаб. jadlă (‹ *jedla) «ялина», болг. ела́ «ялиця», м. ела «ялиця; ялина», схв. jе́лa, слн. jéla, [jala, jél] «тс.», цсл. єль, ѥль «ялиця»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ель «ялиця біла, Abies pectinata DC (Abies alba Mill.)»
є́вка «хвощ, Equisetum» (бот.)(‹ *є́лка)
єли́на «ялина»
єлинка «хвощ польовий, Equisetum arvense L.»
и́вка «хвощ лісовий, Equisetum silvestre L.» (‹ *и́лка)
иле́ць «хвощ польовий, Equisetum arvense L.»
ильце «тс.»
ївка «хвощ, Equisetum» (‹ *ї́лка)
їли́на «ялиця біла»
іль «ялина звичайна, Picea excelsa L.»
їль «тс.»
під'яли́нник «Mono-tropa hypopitys L.» (звичайний)(бот.)
під'яли́чник «під’ялинник звичайний, Monotropa hy-popitys L.» (бот.)
яли́нка «новорічне дерево; [хвощ, Equi-setum]»
яли́нник
яли́ця «Abies Mill.»
яли́чний «стосовний ялиці»
яли́чник «великий (сосновий) довгоносик, Hylobius abietis L.» (ент.)
яличня́к «ялиця біла, Abies pectinata DC. (Abies alba Mill.)» (бот.)
я́лка «різдвяна ялинка»
яло́вий «ялиновий»
яль «ялиця біла» (бот.)
яльчи́нка «вид соснової молі, Coccyx abiegnana» (ент.)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ялі́на білоруська
ела́ «ялиця» болгарська
jědla «ялиця» верхньолужицька
оdocos «тс.» (з алофонією і суфіксом -k-) галльська
ἐλάτη грецька
*edh-l- «гострий» індоєвропейська
*edh- індоєвропейська
aidlen «ялиця» ірландська
ebulus (‹ *edh-los) латинська
ebulum «бузина» латинська
*edh-los латинська
egle латиська
ẽglė литовська
ãglė литовська
ела «ялиця; ялина» македонська
jedła «тс.» нижньолужицька
jadlă «ялина» (‹ *jedla) полабська
*jedla полабська
jodła «ялиця; [ялина]» польська
*edla праслов’янська
*edlь праслов’янська
addle «ялина» прусська
ель «ялина» (бот.) російська
jе́лa сербохорватська
jedl'a «тс.»«ялицевий ліс; (рідк.) гілки з ялиці» словацька
jedlina «тс.»«ялицевий ліс; (рідк.) гілки з ялиці» словацька
jéla словенська
jala «тс.» словенська
jél «тс.» словенська
єль «ялиця» церковнослов’янська
ѥль «ялиця» церковнослов’янська
jedle (жін. р.) чеська
jedla «ялиця» (ст.) чеська


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.