ШТОРА — ЕТИМОЛОГІЯ

што́ра

запозичене з італійської мови, очевидно, за німецьким та французьким посередництвом;
(н. Store «штора», фр. store «тс.»);
іт. [stora] (літ. stuora) «циновка, мата» продовжує лат. storea «рогожа, циновка, мата», яке пов’язується з лат. sterno «стелю, простеляю», спорідненим із псл. *prosterti «простерти, прослати», укр. просте́рти;
р. што́ра, (заст.) сто́ра, бр. што́ра, п. stora, заст. sztora, ч. слц. stóra, болг. що́ра, слн. štórja «рогожа; рядно»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

зашто́рити
сто́ра
Етимологічні відповідники

Слово Мова
што́ра білоруська
що́ра болгарська
stora «циновка, мата» (літ. stuora) італійська
stuora італійська
storea «рогожа, циновка, мата» латинська
sterno «стелю, простеляю» латинська
Store «штора»«тс.» німецька
stora польська
sztora (заст.) польська
*prosterti «простерти, прослати» праслов’янська
што́ра (заст.) російська
сто́ра російська
stóra словацька
štrja «рогожа; рядно» словенська
просте́рти українська
store французька
stóra чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України