ШТИК — ЕТИМОЛОГІЯ

штик «багнет»

запозичене з німецької мови через російське і польське посередництво;
свн. stich «укол (удар списом)» походить від свн. stёchen (› нвн. stechen) «колоти», спорідненого з двн. stёhhan, днн. stёkan, фриз. stёka, а також із гр. στίζω (‹ *stígjō) «колю», лит. stìgti «залишатися»;
малоймовірне пов’язання (Matze- nauer 338) р. штык із шв. stick «тріска, скалка»;
р. штык «багнет», бр. штык, штых, п. [sztyk] «тс.», sztych «вістря; зброя з вістрям; укол», ч. слц. (розм.) štyk «багнет», болг. щик, м. штик «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

штих «шпичаста палиця; гострий кінець, вістря; (заст.) спис»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
штык білоруська
штых білоруська
щик болгарська
στίζω «колю» (‹ *stígjō) грецька
stёhhan давньоверхньонімецька
stёkan давньонижньонімецька
stìgti «залишатися» литовська
штик «тс.» македонська
stechen нововерхньонімецька
sztyk «тс.»«вістря; зброя з вістрям; укол» польська
sztych «тс.»«вістря; зброя з вістрям; укол» польська
штык російська
штык «багнет» російська
stich «укол (удар списом)» середньоверхньнімецька
stёchen «колоти» (› нвн. stechen) середньоверхньнімецька
štyk «багнет» (розм.) словацька
stёka фризька
štyk «багнет» (розм.) чеська
stick «тріска, скалка» шведська

штих «укол (голкою), стібок, шов; верства землі, захоплювана лопатою»

запозичення з німецької мови (польське посередництво можливе, але не обов’язкове);
н. Stich «укол; удар; стібок» походить від stechen «колоти» (‹ двн. stёhhan);
бр. штых «багнет, штик», п. sztych «гравюра», ст. «вістря; укол; стібок, шов», ч. (розм.) štісh, štych «стібок», слц. (розм.) stiсh «стібок; укол», слн. štìh «укол, стібок»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

штик «верства землі, захоплювана лопатою»
штикува́ти «перекопувати на глибину лопати»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
штых «багнет, штик» білоруська
stёhhan давньоверхньонімецька
Stich «укол; удар; стібок» німецька
stechen «колоти» (‹ двн. stёhhan) німецька
sztych «гравюра» польська
stiсh «стібок; укол» (розм.) словацька
štìh «укол, стібок» словенська
štісh «стібок» (розм.) чеська
štych «стібок» (розм.) чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України