ШПИГУВАТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

шпиг «шпигун»

запозичення з польської мови;
п. szpieg, cт. śpieg, очевидно, зворотне утворення від п. ст. śpiegun;
далi можливий, за посередництвом ч. špehoun, зв’язок з іт. spione «шпигун»;
виведення п. szpieg від н. (арг.) Specht «поліцай, (букв.) дятел» (у зв’язку зі строкатою формою) або безпосереднє пов’язання з н. Späher «розвідник, шпигун», spähen «спостерігати, шпигувати» (Brückner 553) малоймовірні;
р. [шпигуны́] (мн.) «злодії», бр. шпег «шпиг, шпигун», [шпіг] «тс.», ч. špeh, špehoun, cлц. špeh;
Фонетичні та словотвірні варіанти

шпига
шпиго́н
шпигува́ти
шпигу́н
шпигу́нство
шпикъ (XVII ст.)
шпіг
шпігува́-ти
шпігун
шпігу́нство
шпѣкь (XVIII ст.)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
шпег «шпиг, шпигун» білоруська
шпіг «тс.» білоруська
spione «шпигун» італійська
Specht «поліцай, (букв.) дятел» (арг.)(у зв’язку зі строкатою формою) німецька
Späher «розвідник, шпигун» німецька
spähen «спостерігати, шпигувати» німецька
szpieg польська
śpieg (cт.) польська
śpiegun (cт.) польська
szpieg польська
шпигуны́ «злодії» (мн.) російська
špeh словацька
špehoun чеська
špeh чеська
špehoun чеська

шпик «сало»

запозичене з німецької мови (можливо, за посередництвом польської);
н. Speck (свн. spёс), двн. spek «сало» споріднене з дангл. spic, дісл. spik, дінд. sphiuj-, sphigi «сідниця, стегно» і далі, можливо, із псл. spěti «дозрівати, достигати», укр. спі́ти;
р. шпик «свиняче сало», бр. шпік «кістковий мозок; (рідк.) сало», п. szpik, заст. śpik «кістковий мозок; жир», ч. špikovati «шпигувати», слц. špikovat’, вл. špikować «тс.», м. шпикува «шпигує»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

шпиг «кістковий мозок»
шпигува́ти «начиняти шпиком»
шпикова́ти «змащувати чоботи чимось жирним» (XVII cт.)
шпігува́ти
шпік «тс.»
шпікува́ти «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
шпік «кістковий мозок; (рідк.) сало» білоруська
špikować «тс.» верхньолужицька
spic давньоанглійська
spek «сало» давньоверхньонімецька
sphiuj- давньоіндійська
sphigi «сідниця, стегно» давньоіндійська
spik давньоісландська
шпикува «шпигує» македонська
Speck (свн. spёс) німецька
szpik польська
śpik «кістковий мозок; жир» (заст.) польська
spěti «дозрівати, достигати» праслов’янська
шпик «свиняче сало» російська
spёс середньоверхньнімецька
špikovat' словацька
спі́ти українська
špikovati «шпигувати» чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.