ШМАТ — ЕТИМОЛОГІЯ

шмат «частина чогось; кусок»

видозмінене запозичення з німецької мови (можливо, за посередництвом польської);
н. [Schnat(e)] (‹ двн. (пізнє) snatta) «відрізок (чогось); молодий зрізаний пагін; просіка, межа» пов’язане зі швейц.-нім. [schnätzen] «вирізати», спорідненим з ірл. snass «поріз; удар», кімр. naddu «ріжу»;
всі ці форми зводяться до іє. *snadh- «нарізати, вирізати»;
пов’язання зі шв. små «малий», småtting «менший» (Горяев 424), як і з ч. šmatati / hmatati «торкатися, обмацувати» (Brückner 551; Holub–Kop. 372), сумнівні;
р. [шмат] «шматок, скибка; частина; відстань», бр. шмат «шматок; багато», п. szmat «шмат(ок); [багато]», [smat] «шматок чогось плоского», слц. [šmata] «ганчірка; клапоть», [šmaty] (мн.) «одяг»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ошма́ття
смат «тс.»
шмат «багато, велика кількість (чогось)» (присл.)
шма́та «клапоть; ганчірка»
шма́та́ти «шматувати»
шмати́на «тс.; [штука білизни]»
шма́тка «шмата»
шматкува́ти «тс.»
шматни́к «домоткана ряднина, в якої основа нитяна, а уток зі смужок різних ганчірок»
шмато́к
шмато́шник «ганчірник»
шма́ття «шматки; [білизна, одяг; лахміття; речі]»
шматува́ти
шмату́р'я «шматки»
шмату́ра «шматок; скибка»
шматуря́ка «шматок; скибка»
шматя́нка «ганчірка»
шматя́р «ганчірник»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
шмат «шматок; багато» білоруська
snatta давньоверхньонімецька
*snadh- «нарізати, вирізати» індоєвропейська
snass «поріз; удар» ірландська
naddu «ріжу» кімрська
Schnat(e) «відрізок (чогось); молодий зрізаний пагін; просіка, межа» (‹ двн. (пізнє) німецька
szmat «шмат(ок); [багато]» польська
smat «шматок чогось плоского» польська
шмат «шматок, скибка; частина; відстань» російська
šmata «ганчірка; клапоть» словацька
šmaty «одяг» (мн.) словацька
šmatati / hmatati «торкатися, обмацувати» чеська
små «малий» шведська
småtting «менший» шведська
schnätzen «вирізати» швейцарсько-німецьке

шу́моть «рештки порваної одежини; шмаття»

нерегулярне експресивне утворення на основі слів шмат, шма́ття, пор. і арг. шмо́тки;
р. [шмоть] «ганчірка, поганий одяг», п. [szmocie] «білизна, одяг; непридатна річ»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
szmocie «білизна, одяг; непридатна річ» польська
шмоть «ганчірка, поганий одяг» російська
шмат українська
шма́ття українська
шмо́тки (арг.) українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.