ШКРЬОБАТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

шкребти́ «скребти»

утворення, пов’язане зі скребти́ як його давній фонетичний варіант;
до початкових sk-›šk- пор. скі́ра/шкі́ра;
бр. [шкрабці́] «чухати», п. [szkrobać] «скребти», ч. škrábati, škrabati «дряпати, скребти; скоблити, чистити; нерозбірливо писати», слц. škrabat’, škrіabat’ «тс.», вл. škrabać «скребти; дряпати», нл. škrabaś «скребти; чухати, дряпати; розтирати, мити», схв. шкра́бати «дряпати, скребти», слн. škrábati «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

о́шкрабки «залишки тіста» (мн.)
ошкре́бки (мн.)
по́шкробок «тс.»
шкрабани́на «базгранина, нерозбірливе письмо»
шкра́бати
шкраба́чка «скребачка Ме; вид лопати Дз»
шкработі́ти
шкре́бало «скребниця для чистки худоби»
шкребли́ти «чистити коня скреблом»
шкребло́ «скребло»
шкребо́к «скребачка»
шкреботі́ти «тріщати»
шкреб-та́ч «скреблик» (ент.)
шкребта́чка «скребачка»
шкриба́к «шпатель»
шкрі́бати «скребти»
шкрі́батися «чухатися»
шкрі́бнути «ударити»
шкро́бати «скребти»
шкрьо́бати «човгати»
шкряб (виг.)
шкря́бати
шкряба́чка «стара мітла»
шкрябну́ти «скребнути СУМ; [утекти]»
шкрябону́ти
шкряботі́ти
шкряботу́ха «та, що скребеться (про мишу)»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
шкрабці́ «чухати» білоруська
škrabać «скребти; дряпати» верхньолужицька
škrabaś «скребти; чухати, дряпати; розтирати, мити» нижньолужицька
szkrobać «скребти» польська
шкра́бати «дряпати, скребти» сербохорватська
škrabat' «тс.» словацька
škrіabat' «тс.» словацька
škrábati «тс.» словенська
скребти́ українська
скі́-ра/шкі́ра українська
škrábati «дряпати, скребти; скоблити, чистити; нерозбірливо писати» чеська
škrabati «дряпати, скребти; скоблити, чистити; нерозбірливо писати» чеська


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.