ШИНОК — ЕТИМОЛОГІЯ

шино́к «заклад для продажу й розпивання спиртних напоїв» (заст.)

запозичене з німецької мови, частково за польським посередництвом
н. Schenke «шинок», свн. schenk(e) «продаж спиртних напоїв» пов’язані з дієсловом schenken «дарувати; подавати вино у корчмі», спорідненим з англ. skink «наливати (вино, пиво тощо)»
герм. *skankian «косо (криво) тримати» утворене від прикметника *skanka- «косий, кривий» (пор. дісл. skakkr «косий, кривий»)

Фонетичні та словотвірні варіанти

шин- ка́рити
шинк
шинка́р
шинкаре́нко
шинкарі́вна
шинка́рка
шинка́рство «продаж трунків; (зб.) шинкарі»
шинкарюва́ти
шинкъ (1525)
шинокъ «шинок» (1534)
шиньо́к «шинок»

Етимологічні відповідники

Слово Мова
skink «наливати (вино, пиво тощо)» англійська
*skankian «косо (криво) тримати» германські
*skanka- «косий, кривий» (пор. дісл. skakkr «косий, кривий») германські
Schenke «шинок» німецька
schenken «дарувати; подавати вино у корчмі» німецька
schenk(e) «продаж спиртних напоїв» середньоверхньнімецька


Джерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України