ШЕРХОТІТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

ше́рех «шерехтіння»

звуконаслідувальне утворення;
зіставлення з гр. ϰρήνη, дор. ϰράνᾱ «джерело» (Petersson Vgl. sl. Wortst. 36–37) безпідставне;
р. шо́рох, бр. шо́рах;
Фонетичні та словотвірні варіанти

шере́хну́ти
шерехті́ти
ше́рхіт
шерхота́ти
шерхоті́ти
шо́рох «шерех»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
шо́рах білоруська
ϰρήνη грецька
ϰράνᾱ «джерело» дорійський
шо́рох російська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.