ШАЛЕНИЙ — ЕТИМОЛОГІЯ

шалі́ти «ставати надмірно збудженим від якогось сильного почуття; виявлятися бурхливо (про явища природи); бути в нестримному русі»

псл. šаliti;
походить від раннього псл. *хēliti, пов’язаного чергуванням з *хōl-;
лит. šė˜las «буйство», šėliýti «біснуватися», pašė˜lėlis «безумний», що іноді наводяться для порівняння (Преобр. II, вып. последний 86; Младенов 691; Mikl. EW 337), запозичені зі слов’янських мов;
спроба пов’язати з гр. χᾰλάω «розпускаю, даю волю», χαλίφρων «легковажний, безрозсудний», вірм. xał «гра» (Ильинский ИОРЯС 20/4, 155; Petersson AfSlPh 35, 167; Lewy ZfSlPh 1, 416) викликає сумнів;
припущення про спорідненість псл. šaliti з гр. ϰηλέω «зачаровую, приборкую» як рефлексом іє. *kēleiti з первісним значенням «одурманювати, зачаровувати» (Machek ESJČ 601, Slavia 16, 184; Holub–Kop. 366–367) потребує переконливішого обґрунтування;
р. шале́ть «чманіти, дуріти», шали́ть «пустувати, жирувати», бр. шале́ць «чманіти, дуріти», п. szaleć «божеволіти, шаленіти», szalić «дратувати, туманити, дурити», ч. šáliti «обманювати», слц. šialit’ «тс.», болг. ша́ла «жвавість, пустотливість», м. шалави «є пустотливим, жвавим; шаленіє», схв. ша́ла «жарт», слн. šáliti se «жартувати», цсл. шалєнъ «шалений»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

оша́лений
ошалі́лий
ошелені́ти
шал (розм.)
шале́ний
шалени́стий
шалені́ти
шале́нство
шаленяк «шаленець»
шали́тися «бути шаленим, розлютованим»
шаль
шальни́к «божевільна людина»
шальово́ «шалено» (присл.)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
шале́ць «чманіти, дуріти» білоруська
ша́ла «жвавість, пустотливість» болгарська
xał «гра» вірменська
χᾰλάω «розпускаю, даю волю» грецька
χαλίφρων «легковажний, безрозсудний» грецька
ϰηλέω «зачаровую, приборкую» грецька
*kēleiti «одурманювати, зачаровувати» індоєвропейська
šė˜las «буйство» литовська
šėliýti «біснуватися» литовська
pašė˜lėlis «безумний» литовська
шалави «є пустотливим, жвавим; шаленіє» македонська
szaleć «божеволіти, шаленіти»«дратувати, туманити, дурити» польська
szalić «божеволіти, шаленіти»«дратувати, туманити, дурити» польська
šаliti праслов’янська
*хēliti праслов’янська
*хōl- праслов’янська
šaliti праслов’янська
шале́ть «чманіти, дуріти» російська
шали́ть «пустувати, жирувати» російська
ша́ла «жарт» сербохорватська
šialit' «тс.» словацька
šáliti se «жартувати» словенська
шалєнъ «шалений» церковнослов’янська
šáliti «обманювати» чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України