ЧІРКО — ЕТИМОЛОГІЯ

чи́рка «невеликий дикий водоплавний птах родини качиних; мала качка; чирок-тріскунок, Anas querquedula L.» (орн.)

псл. čirъkъ (čirъka, čir’anъka);
утворення, що походить від звуконаслідувального вигуку čir!, пор. лит. čirìkas «цвіркун»;
р. чиро́к «чирок-тріскунок», [чи́рка] «тс.», бр. чыро́к «тс.», п. вл. cyranka «тс.», нл. cyrka «тс.», ч. čírka «тс.», [čírek] «тс.», ст. čierka «тс.», слц. [čirka] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

черенка
чере́нка
чир
чира́нка «тс.; чирок-свистунок, Anas crecca L.»
чира́нка «тс.»
чирачи́ця
чире́нка
чиреня
чи́рик
чири́нка
чири́нка
чири́чка
чири́чка «маленький крижень, Anas boschаs L.»
чирі́ца
чирі́ца
чи́рка
чиро́к
чиро́нка
чиронок
чи́рочка
чиря́
чиря́
чиря́нка «тс.»
чиря́нка «самка чирка»
чіра́к
чіра́нка
чіре́ць (самець)
чі́рік
чірі́ца
чірі́чка
чі́рка
чі́рка «лісовий щеврик, Anthus trivialis L.»
чіро́к
чіручо́к «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
чыро́к «тс.» білоруська
cyranka «тс.» верхньолужицька
čirìkas «цвіркун» литовська
cyrka «тс.» нижньолужицька
cyranka «тс.» польська
čirъkъ (čirъka, čir’anъka) праслов’янська
чиро́к «чирок-тріскунок» російська
čirka «тс.» словацька
чи́рка «тс.» українська
čírek «тс.» українська
čírka «тс.» чеська
čirìkas «цвіркун» ?
čierka «тс.» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України