ЧУПРИНДИР — ЕТИМОЛОГІЯ

чупри́на «чуб»

псл. čuprina, утворене за допомогою суфікса збірних іменників -ina (пор. стсл. кѫпина «чагарник») від псл. čupra, čuprъ, укр. чу́пер, фонетичного варіанта до čubъ;
р. [чупри́на] «чуб», бр. чупры́на, п. (з XVI ст.) czupryna, ч. čupřina, ст. čupryna, слц. čupriny (мн.) «чуприна», схв. чупе́рак;
Фонетичні та словотвірні варіанти

чупри́нди́р «той, хто має чуприну»
чупри́нистий
чупря́вий «чубатий, кудлатий»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
чупры́на білоруська
czupryna (з XVI ст.) польська
čuprina праслов’янська
čupra праслов’янська
чупри́на «чуб» російська
чупе́рак сербохорватська
čupriny «чуприна» (мн.) словацька
чу́пер українська
čupřina чеська
-ina (пор. стсл. кѫпина «чагарник») ?
čuprъ ?
čupryna ?


чупринді́й «посмітюха чубата (чубатий жайворонок), Galerida cristata L.» (орн.)

утворення, що виникло на основі семантично трансформованого чупри́нди́р «той, хто має чуприну (головно про людей)», поширеного на птаха з чубом (чуприною);
постало внаслідок заміни суфіксального елемента -ир суфіксом -ій (за зразком афективних утворень типу бабі́й, плаксі́й, парубі́й);
Фонетичні та словотвірні варіанти

чупри́нди́р «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
чупри́нди́р «той, хто має чуприну (головно про людей)» ?
-ир (за зразком афективних утворень типу бабі́й, плаксі́й, парубі́й) ?
-ій (за зразком афективних утворень типу бабі́й, плаксі́й, парубі́й) ?

Джерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.