ЧОВПТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

човпти́ «іти, важко переступаючи ногами; плентатися; бити; повторювати, вивчаючи щось напам’ять; багато читати; [розуміти Нед]» (розм.)

«повторювати те саме» Бі], [човпі́ти] «безперервно говорити; комусь щось навіювати, доводити» Нед, [човпсти́] «важко, незграбно ходити» Нед, розчо́впати (розм.) «зрозуміти; [пояснити Нед]»;
псл. *čьl̥pti «плести», звідки пізніше «плестися (плентатися)» і «плести (базікати)»;
споріднене з лит. kìlpoti «робити петлі; заплутуватися», лтс. cilˆpuôt «робити петлі; плести гачком», лит. kìlpa «петля»;
припущення (Bern. І 167; Sł. prasł. ІІ 222) про зв’язок з дінд. kálpate «удається, пасує, дістається» (‹іє. *skelp- «різати, розколювати») за аналогією до лат. scio «знаю» – дінд. chyáti «відрізає» менш імовірне;
бр. чаўпці́ «говорити нісенітницю; говорити те саме, товкти», чаўпці́ся «маритися, увижатися, не виходити з голови», слц. [čulpat’ sа] «плентатися, невпевнено ходити»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

чо́впи́ти «сушити голову» (у виразі чо́впи́ти го́лову)
човпти́ся «возитися» (розм.)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
чаўпці́ «говорити нісенітницю; говорити те саме, товкти» білоруська
kálpate «удається, пасує, дістається» (‹іє. *skelp- «різати, розколювати») давньоіндійська
chyáti «відрізає» давньоіндійська
scio «знаю» латинська
cilˆpuôt «робити петлі; плести гачком» латиська
kìlpoti «робити петлі; заплутуватися» литовська
kìlpa «петля» литовська
«плести» праслов’янська
čulpat' sа «плентатися, невпевнено ходити» словацька
чаўпці́ся «маритися, увижатися, не виходити з голови» українська
пізніше «плестися (плентатися)» ?
і «плести (базікати)» ?


розшоло́пати «второпати, розгадати»

пов’язане чергуванням голосних з формою розчо́впати «тс.», похідною від [човпти́] (псл. *čьl̥pti) «розуміти» (див.);
Фонетичні та словотвірні варіанти

розчоло́пати «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
розчо́впати «тс.» праслов’янська
човпти́ «розуміти» (псл. *čьl̥pti) праслов’янська
*č<SUP>ь</SUP>l̥pti праслов’янська

що́впати «вигладжувати, рівняти»

експресивне утворення, споріднене з [чо́впти] «товкти, бити»;
пор. у фонетичному плані щебре́ць і чебре́ць;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
чо́впти «товкти, бити» ?
у ?

щолпа́к «щиголь (удар)»

очевидно, споріднене з човпти́ «бити»;
щодо чергування щ і ч пор. щебре́ць і чебре́ць, щодо ол і ов пор. толк і товк;
пор. також р. щелчо́к;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
щелчо́к російська
човпти́ «бити» ?
щебре́ць і чебре́ць ?
толк і товк ?
також ?

чо́вгати «іти повільно; плентатися, тягнучи ноги з шарудінням»

псл. *čьl̥gati/ čьl̥kati «повзти, плестися, шкутильгати, невпевнено ходити»;
можливо, експресивного походження;
зіставляється з дангл. hylс «вигин», вірм. kełck‘ «лицемірство», ірл. celg «хитрощі» (Bern. I 166);
за умови варіантності суфіксальних розширювачів y *čьl̥-g- і *čьl̥-p можливий зв’язок із псл. *čьl̥pti, укр. човпти́ (ЭССЯ 4, 141);
п. czołgać się «повзти, плазувати», ст. [czołkać się] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

човг (виг.)
чо́вганка «ковзанка, совганка»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
kełck' «лицемірство» вірменська
hylс «вигин» давньоанглійська
celg «хитрощі» ірландська
czołgać się «повзти, плазувати» польська
«повзти, плестися, шкутильгати, невпевнено ходити» праслов’янська
праслов’янська
човпти́ українська
?
czołkać się «тс.» ?

Джерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.