ЧИСЛО — ЕТИМОЛОГІЯ

число́ «поняття для вираження кількості та ведення рахунку; день місяця; граматична категорія; номер (про пресу); номер (для розрізнення предметів); [кількість Г]»

псл. čislo походить з первісного *čitslo «число, номер», утвореного за допомогою суф. -slo від *čit-ti, cьtǫ «читати, рахувати, помічати, брати до уваги»;
р. число́ «число, рахунок; день місяця; кількість; граматична категорія», бр. чысло́ «дата», др. число «число; рахунок; позначення дати, лічіння голосів, голосування; перепис; поголовна данина», п. ст. czysło «число, кількість, сума», ч. слц. číslo «число; номер; кількість; розмір», вл. čisło «число, номер», нл. cysło «номер», болг. число́ «число; дата; кількість; граматична категорія», м. число «число», схв. чи́сло «число; чотки», слн. číslo «повага; число; рахунок», стсл. число «число»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ви́числити
зачи́слити
надчисло́ «надзвичайно велике число»
надчисло́вий «незліченний»
начи́слити
обчи́слювальний
обчи́слювати
обчи́слювач
перечи́слити
чисе́льний
чисе́льник
числени́к «стара назва календаря»
числе́нний
численни́к «обліковець»
числи́мий «обліковий, що може обліковувати, лічити»
чи́слити «рахувати; вважати; сподіватися, розраховувати»
чи́сли́тися
числівни́к «чисельник; числівник»
числі́вник
числова́ти «нумерувати, позначати цифрами, виражати в цифрах»
числови́й
числува́ти «тс.»
числяник «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
чысло́ «дата» білоруська
число́ «число; дата; кількість; граматична категорія» болгарська
čisło «число, номер» верхньолужицька
число «число; рахунок; позначення дати, лічіння голосів, голосування; перепис; поголовна данина» давньоруська
число «число» македонська
cysło «номер» нижньолужицька
czysło «число, кількість, сума» польська
čislo походить з первісного *čitslo «число, номер» праслов’янська
число́ «число, рахунок; день місяця; кількість; граматична категорія» російська
чи́сло «число; чотки» сербохорватська
číslo «число; номер; кількість; розмір» словацька
číslo «повага; число; рахунок» словенська
число «число» старослов’янська
číslo «число; номер; кількість; розмір» чеська
-slo ?
cьtǫ «читати, рахувати, помічати, брати до уваги» ?
czysło «число, кількість, сума» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.