ЧЕРТІЖ — ЕТИМОЛОГІЯ

че́рта́ «риса»

псл. *čr̥ta, пов’язане з псл. *čersti (‹ *čert-ti), *čr̥tǫ «різати»;
спорідненe з лит. kirtà «удар», kir̃sti «рубати, бити», kir̃tis «удар», дінд. kṛtíṣ «ніж», kṛ́tā «розколина, тріщина», kártati «ріже», лтс. cìrst «рубати», ав. karǝta- «тс.», алб. geth (‹ *kertō) «стрижу», оск. cortex «кора»;
іє. *ker-t- «різати»;
р. черта́ «риса; [різець]», черти́ть «креслити», бр. чарці́ць «тс.», болг. черта́ «риса», черта́я «креслю», м. црта «риса; (він) креслить», схв. цр̏та «риса», цр̏тати «креслити», слн. čŕta «риса, лінія», čŕtati «креслити», стсл. чрьта «риса, лінія»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

о́черт «коло»
очерта́ти «описувати»
о́черти «риси»
очерто́во «колом»
о́чертом «тс.»
про́черть «прогалина, галявина»
черсти
черта́к «прикордонний вартовий пост»
черта́стий
черте́ж «вирубка, цілина; сіножать»
черти́на «ескіз»
черти́нка «риска»
че́рти́ця «дерево з обдертою корою»
черті́ж «вирубка, цілина; сіножать»
че́ртка «риска»
черткува́ти «штрихувати»
черто́ваний «штрихований»
че́рточка «вібріон» (біол.)
черточкува́ти «пунктувати»
чертува́тися «малюватися»
черть «риска, лінія»
черть «штрих, лінія»
черть «вигук на позначення удару»
черча́стий «смугастий»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
karǝta- «тс.» авестійська
geth «стрижу» (‹ *kertō) албанська
чарці́ць «тс.» білоруська
черта́ «риса» болгарська
kṛtíṣ «ніж» давньоіндійська
*ker-t- «різати» індоєвропейська
cìrst «рубати» латиська
kirtà «удар» литовська
црта «риса; (він) креслить» македонська
cortex «кора» оскська
*čr̥ta праслов’янська
*čersti (‹ *čert-ti) праслов’янська
черта́ «риса; [різець]» російська
та «риса» сербохорватська
čŕta «риса, лінія»«креслити» словенська
čŕtati «риса, лінія»«креслити» словенська
чрьта «риса, лінія» старослов’янська
черти́ть «креслити» українська
черта́я «креслю» українська
тати «креслити» українська
*čr̥tǫ «різати» ?
kir̃sti «рубати, бити» ?
kir̃tis «удар» ?
kṛ́tā «розколина, тріщина» ?
kártati «ріже» ?

черте́ць «(гризун) вовчок (соня), Myoxus nitela (Glis L.)» (зоол.)

давнє похідне із суфіксом -ьсь від *čr̥tъ у його найдавнішій семантиці «той (те), що ріже», пов’язаного з дієсловом *čersti (*čr̥tǫ) «різати»;
етимологічно спорідненими є лит. kertùkas, kirtùkas «землерийка», kir̃stis «тс.», лтс. cìrksnis, cìrslis «тс.»;
р. [черте́ц] «вид гризунів»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

чертеньник
че́ртіж
черу́н
чортене́ник «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
cìrksnis латиська
kertùkas литовська
черте́ц «вид гризунів» російська
семантиці «той (те), що ріже» ?
*čersti «різати» (*čr̥tǫ) ?
kirtùkas «землерийка» ?
kir̃stis «тс.» ?
cìrslis «тс.» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України