ЧЕРЕСИ — ЕТИМОЛОГІЯ

че́рес «шкіряний пояс, у якому носять гроші»

псл. *čersъ (‹ *kertso-);
зіставляється з ірл. сriss «пояс», кімр. crys «пояс; сорочка»;
остаточного визначення походження слова немає;
припускається, що цей іменник виник на основі вторинної субстантивації прийменника-прислівника čersъ «через» (ЭССЯ 4, 76–77);
була спроба на підставі наявності р. [че́ресл, че́ресел] «черес» пов’язати слово з псл. *čersla, укр. чересла́ (Bern. I 148; Sł. prasł. II 163–164);
р. че́рес, че́рез, [че́ресл, че́ресел], п. заст. trzos «тс.», ст. czrzos, слц. [сх. čeres] (можливо, запозичення з укр. мови), цсл. чрѣсъ;
Фонетичні та словотвірні варіанти

чересо́к
чересъ
че́реш «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
сriss «пояс» ірландська
crys «пояс; сорочка» кімрська
trzos «тс.» польська
*čersъ (‹ *kertso-) праслов’янська
*čersla праслов’янська
че́ресл, че́ресел «черес» російська
че́рес російська
čeres (можливо, запозичення з укр. мови) словацька
чересла́ українська
че́рез українська
че́ресл українська
че́ресел українська
чрѣсъ церковнослов’янська
čersъ «через» ?
trzos «тс.» ?
czrzos ?
čeres (можливо, запозичення з укр. мови) ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.