ЧВАЛУВАТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

чвал «галоп»

через посередництво польської мови запозичене з чеської;
ч. cval утворене від cválati «скакати галопом», що виникло внаслідок семантичної видозміни ч. ст. cválati «бити, тренувати коней (до галопу)», похідного від нвн. (бав.) [zwalǝn, zwälǝn, zweilǝn] «бити, мучити», що являють собою фонетичні варіанти нвн. quälen «мучити», утвореного від Qual «мука, страждання», спорідненого з двн. днн. quāla «тс.», лит. gėlà «нестерпний біль, мука», стсл. жаль, укр. жаль;
припущення про тюркське походження (SW I 356; Bern. I 131) непереконливе;
р. [чвалать] «плентатися» (з укр.), бр. [чва́лам] «галопом», п. cwał «галоп», рідк. czwał, ч. слц. cval «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

про́чваль «галопом»
учва́л
чвала́й «вайло, тюхтій»
чвала́ти «галопувати; плентатися» (друге значення з’явилося, мабуть, унаслідок зближення з ча́пати, чала́пати)
чвале́м «галопом»
чва́лий «швидкий, спритний»
чвалки́й «такий, що галопує»
чва́ло́м
чвалува́ти «галопувати»
чваль «тс.; жвавість»
чва́ля «клекотання, вирування, бистрина»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
чва́лам «галопом» білоруська
quāla «тс.» давньоверхньонімецька
quāla «тс.» давньонижньонімецька
gėlà «нестерпний біль, мука» литовська
zwalǝn, zwälǝn, zweilǝn «бити, мучити» (бав.) нововерхньонімецька
quälen «мучити» нововерхньонімецька
cwał «галоп» польська
чвалать «плентатися» (з укр.) російська
cval «тс.» словацька
жаль старослов’янська
жаль українська
cval утворене від cválati «скакати галопом» чеська
cválati «бити, тренувати коней (до галопу)» чеська
cval «тс.» чеська
cválati «бити, тренувати коней (до галопу)» ?
Qual «мука, страждання» ?
czwał ?Джерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.