ЧАРУПКА — ЕТИМОЛОГІЯ

чару́пка «вічко в стільнику Г; оболонка, шкаралупа; комірка, чашечка ВеДо»

суфіксальні утворення від [чару́п] «череп» ВеДо та [черу́па] «черепок» ВеДо, що є результатами видозміни слова че́реп;
слово чару́нка виникло з чару́пка внаслідок помилки при передрукові машинопису «Російсько-українського словника» С. Іваницького і Ф. Шумлянського (Вінниця, 1918), що була повторена пізніше в кількох словниках;
болг. черу́пка «оболонка, шкаралупа»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

чару́нка «вічко в стільнику»
черу́пка «оболонка, шкаралупа; комірка, чашечка»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
черу́пка «оболонка, шкаралупа» болгарська
чару́п «череп» ?
черу́па «черепок» ?
че́реп ?
чару́нка виникло з чару́пка «Російсько-українського словника» ?
Іваницького ?
Шумлянського ?

чарупи́на «чарчина»

експресивне утворення, що виникло на базі слів чарчи́на, чару́пка;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
чарчи́на ?
чару́пка ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України