ЧАМБУЛИ — ЕТИМОЛОГІЯ

ча́мбу́л «кінний загін (татар або запорізьких козаків)» (іст.)

запозичення з турецької мови;
тур. c̦apul «грабування, здобич»;
п. czambuł (з укр.) «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

чамбулъ
Етимологічні відповідники

Слово Мова
czambuł «тс.» (з укр.) польська
c̦apul «грабування, здобич» турецька
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.