ЦЕЛЮЛОЗА — ЕТИМОЛОГІЯ

целюло́за «клітковина; високомолекулярний вуглевод» (біол., хім.)

запозичення з французької мови;
фр. cellulose «тс.» (› англ. cellulose, н. Zellulose) утворив французький хімік А. Пейєн (А. Payen, 1795–1871) з фр. cellule «клітина», похідного від нлат. cellula «тс.» – семантичної видозміни лат. cellula «комірка», що є зменшувальною формою від лат. cella «кімнатка, комірка, клітка», та суфікса -ose, що походить із закінчення слова glucose «глюкоза» і под;
р. целлюло́за, бр. цэлюло́за, п. celuloza, ч. слц. слн. celulîza, болг. м. целуло́за, схв. целулоза;
Фонетичні та словотвірні варіанти

целю́ля «клітина»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
цэлюло́за білоруська
целуло́за болгарська
cellula «комірка» латинська
cella «кімнатка, комірка, клітка» латинська
целуло́за македонська
cellula «тс.» новолатинська
celuloza польська
целлюло́за російська
целулоза сербохорватська
celulîza словацька
celulîza словенська
cellulose «тс.» (› англ. cellulose, н. Zellulose) французька
cellule «клітина» французька
celulîza чеська
Пейєн ?
-ose ?
glucose «глюкоза» ?


Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.