ХРЯПНУТИСЯ — ЕТИМОЛОГІЯ

хряп «вигук на позначення різкого звуку від удару»

звуконаслідувальне утворення, паралельне до хрьоп;
можливо також, що це результат контамінації вигуків хрясь та ляп;
пов’язувалося з хруп, хру́пати (Горяев Доп. I 54);
р. [хряп], [хря́пать] «бити, ламати»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

хря́пати «стукати, вдарятися»
хря́пнутися «гепнутися»
хряпоті́ти «деренчати»
хряпува́тий «розколений»
хряпу́сь «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
хряп російська
хря́пать «бити, ламати» українська
хрьоп ?
хрясь ?
ляп ?
хруп ?
хру́пати ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.