ХОЛОСТИЙ — ЕТИМОЛОГІЯ

холости́й «неодружений»

псл. *xolstъ «холостий»;
зіставляється з псл. *xolpъ «холоп» і xoliti в значенні «стригти коротко» (слова осмислюються у зв’язку з віковими позначеннями людини й обрядністю підстригання волосся у підлітків);
припускалося найдавніше значення псл. *xolstъ «кастрований» і, отже, зв’язок з іє. коренем *(s)kel-/(s)kol- «різати, відсікати» (Черных II 349);
припускалася також спорідненість з п. chłostać «хльостати», слц. chlástat’ «тс.» (Bern. I 394), п. chełstać, chełznąć «приборкувати, угамовувати», ocheltać «зносèти; витерти» (Brückner KZ 48, 225–226), дінд. khalatíṣ «лисий» (Ильинский ИОРЯС 20/4, 140), лат. sōlus «самітній» (Pedersen IF 5, 64; Walde–Hofm. II 557), гот. halbs «пів-» (Pedersen IF 5, 64; Эндзелин СБЭ 124);
р. холосто́й «неодружений; [коротко підстрижений]», бр. халасты́, др. холостыи, ч. ст. chlastý «холостий», слн. hlast «гроно без ягід», р.-цсл. хластъ;
Фонетичні та словотвірні варіанти

вхолосту́
по-холостя́цькому
халасті́к «тс.»
холостя́к
холостякува́ти
холостя́цький
Етимологічні відповідники

Слово Мова
халасты́ білоруська
halbs «пів-» готська
khalatíṣ «лисий» давньоіндійська
холостыи давньоруська
коренем *(s)kel-/(s)kol- «різати, відсікати» індоєвропейська
sōlus «самітній» латинська
chłostać «хльостати» польська
chełstać польська
*xolstъ «холостий» праслов’янська
*xolpъ «холоп» праслов’янська
*xolstъ «кастрований» праслов’янська
холосто́й «неодружений; [коротко підстрижений]» російська
хластъ русько-церковнослов’янська
chlástat' «тс.» словацька
hlast «гроно без ягід» словенська
chlastý «холостий» чеська
значенні «стригти коротко» (слова осмислюються у зв’язку з віковими позначеннями людини й обрядністю підстригання волосся у підлітків) ?
chełznąć «приборкувати, угамовувати» ?
ocheltać «зносèти; витерти» ?
chlastý «холостий» ?

флеке́в «парубок; телепень»

запозичення зі східнороманських мов;
рум. flăcău, молд. флэкэ́у є словами слов’янського походження, пор. стсл. хлакъ «нежонатий», хластъ «тс.», якому відповідає укр. холости́й;
Фонетичні та словотвірні варіанти

флеті́вня «парубоцтво»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
флэкэ́у молдавська
flăcău румунська
хлакъ «нежонатий» старослов’янська
хластъ «тс.» старослов’янська
холости́й українська
хлакъ «нежонатий» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.