УТОРОПАТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

розторо́пний

похідне утворення від основи дієслова [торо́пити] «підганяти», [торопитися] «поспішати»;
щодо розвитку інтелектуального значення від первісного, пов’язаного з швидким рухом, пор. би́стрий, метки́й, спри́тний;
пор. також лит. tãrpti «досягати успіхів, процвітати»;
твердження про відсутність зв’язку з торопи́ть (Горяев 295) позбавлене підстав;
р. расторо́пный, бр. растаро́пны, п. roztropny;
Фонетичні та словотвірні варіанти

розторо́па «розумна, спритна людина»
розторо́пати «збагнути, зметикувати»
уторо́пати
Етимологічні відповідники

Слово Мова
растаро́пны білоруська
tãrpti «досягати успіхів, процвітати» литовська
roztropny польська
расторо́пный російська
торо́пити «підганяти» українська
торопитися «поспішати» українська
би́стрий українська
метки́й українська
спри́тний українська
торопи́ть українська

шу́павий «жвавий, повороткий, дбайливий»

не зовсім ясне;
можливо, пов’язане із шу́пити «тямити, знати»;
пор. у семантичному плані то́роп «поспіх» і уторо́пати «розібратися, збагнути»;
бр. [шу́пкі] «кмітливий, розумний, здогадливий», [шу́патлівый] «здогадливий», п. [szubaty] «жвавий, рухливий, спритний, хвацький, цікавий»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

шу́бавий «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
шу́пкі «кмітливий, розумний, здогадливий» білоруська
шу́патлівый «здогадливий» білоруська
szubaty «жвавий, рухливий, спритний, хвацький, цікавий» польська
шу́пити «тямити, знати» українська
то́роп «поспіх» українська
уторо́пати «розібратися, збагнути» українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.