УСВІДОМИТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

свідо́мий

очевидно, запозичення з польської мови;
п. świadomy «свідомий», яке відповідає ч. ст. svědomó «свідомий, відомий», вл. svědomy «свідомий, обізнаний», др. съвѣдомыи «відомий, випробуваний», р. [све́домый] «відомий, знайомий», пов’язане з псл. sъvěděti «знати», похідним від věděti «тс.»;
бр. свядо́мы;
Фонетичні та словотвірні варіанти

несвідо́мець «не знавець»
підсвідо́мий
свідім «свідомий»
сві́дом «знання»«до відома» (у виразі до свідома )
свідо́мість
сві́до́мство «досвідченість»
свідомува́ти «знати»
усвідо́мити
Етимологічні відповідники

Слово Мова
свядо́мы білоруська
svědomy «свідомий, обізнаний» верхньолужицька
съвѣдомыи «відомий, випробуваний» давньоруська
świadomy «свідомий» польська
sъvěděti «знати» праслов’янська
věděti «тс.» праслов’янська
све́домый «відомий, знайомий» російська
svědomý «свідомий, відомий» чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.